Zajímavosti regionu

Dřevěný přívoz v Darové (8 km) - jeden z mála prámových přívozů u nás. Jedná se o zajímavou atrakci, ale také jedinou možnost, jak se široko daleko dostat přes řeku Berounku. Přívoz slouží pro přepravu osob i automobilů, lze si takto ozvláštnit např. cestu od nás do Plzně. Přívoz je v celoročním provozu, kromě období, po které je řeka zamrzlá a za tmy.

Vodní hamr v Dobřívě (23 km) - jedná se o unikátní technickou památku ze 16.stol. Je funkční expozicí s ukázkami prací na dobovém zařízení. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo a z něj se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí. Expozice je přístupná v turistické sezoně. Dobřív, ve kterém se hamr nachází, byl díky podbrdské lidové architektuře vyhlášen vesnickou památkovou zónou.