Pěšky

Pokud se chcete vydat pěšky přímo z farmy na procházku, doporučujeme projít se k Berounce, tato trasa je náročnější, protože musíte přejít silnici, jdete chvíli mezi poli a pak celkem z kopce, takže zpět půjdete logicky zase celkem do kopce, tam a zpět se to dá zvládnout za 2 hodiny.

Naše poloha nabízí turistům mnoho možností pro delší pochody v přilehlých přírodních parcích.

Přírodní park Horní Berounka (0,5 km) - přírodním parkem a podél toku řeky Berounky vede značená turistická trasa z Plzně do Zvíkovce. Na trase nebo v její blízkosti uvidíte Malochovu skalku, projdete rezervací Háj a Zábělá, kolem Třímanských skal. Nedaleko těchto skal je na levém břehu řeky nevelký přírodní park Hřešihlavsko, v jehož okrajové části se nachází zřícenina hradu Krašov. Dále je možné vidět přírodní útvar Chlumská stráň. Poslední na trase leží přírodní rezervace Dubensko na pravém břehu Berounky, kde rostou 250 let staré stromky tisu červeného na spilitových skalách. 

Přírodní park Radeč (6 km) - na příjemnou 25 km dlouhou túru lze vyrazit z Těškova po červené značce směr Radeč, dále k bývalému hradu Mitterwald. Půjdete tak po první značené cestě v Západních Čechách z roku 1889. Po návratu zpět na původní cestu se vydáte po zelené na vrchol Brno, na němž je umístěn televizní vysílač. Při sestupu odbočíte na Bílou skálu, sejdete do obce Sklená huť a zamíříte k obci Březina. Červená značka vás zavede březovou alejí k zámku obklopenému původně anglickým parkem, dnes s až 500 let starými dřevinami. Na kopci, kde bývalo rozsáhlé slovanské hradiště se dnes nachází vyhlídkový altán. Odtud budete pokračovat zpět do Těškova. Nejprve po žluté značce k rybníku Habr a dále po modré do cíle. 

Přírodní park Trhoň (8 km) - dominantou tohoto krajinného komplexu je vrch Žďár (630 m), s dobře zachovanými valy hradiště Knovízské kultury. Ještě známější je však kvůli kamenným polím a mohutným skalním terasám, které nabízejí nevídané rozhledy. Na Zďár můžete vyrazit například z Rokycan po červené značce a dojít až do Holoubkova. 

Brdy (13 km) - vojenský výcvikový prostor, jež nabízí kouzelnou přírodu a skvělé příležitosti k houbaření. Nejkrásnější a zároveň nejbližší je asi oblast Padrťských rybníků. Po hrázi Padrtí vede také cyklostezka. Pěšky lze absolvovat například trasu z Věšína na Padrtě, dále přes Třítrubecký potok a přes Alianci, Tok, nádrž Pilská až do Příbrami v celkové délce 35-40 km. 

CHKO Křivoklátsko (10 km) - ze Zdic vychází modrá turistická značka, která vás zavede přes vesnici Knížkovice k opuštěnému lesnímu rozcestí. 1,5 km odtud se nachází jedno z nejlepších rozhledových míst ve středních Čechách - Vraní skála. Dále můžete vyrazit například na architektonicky velmi cenný hrad Týřov, odkud se vám naskytnou opět nádherné výhledy, tentokráte na Berounku, pozor, cesta na hrad vede příkrými skalnatými svahy. Za zhlédnutí stojí také nedaleká Skryjská jezírka. K hradu stejně jako k jezírkům vycházíte z obce Skryje.

Přírodní rezervace V Horách (8,5 km) - zde naleznete unikátní tisový porost čítající až 3 800 tisů červených. Desítky vzrostlých stromů namačkaných na sobě tvoří souvislý porost, tu a tam prosvětlený paloukem.

A pokud se při vycházce i rádi vzděláváte, tak právě pro vás je ideální jen 3,4 kilometry vzdálená naučná stezka Za historií a přírodou Radnicka. Tato naučná stezka je zaměřena na geologické, paleontologické, dendrologické, botanické i kulturní zajímavosti regionu. Naučná stezka má 3 okruhy:

- Malý Radnický, 2,3 km dlouhý vedoucí přes zámek a muzeum (Kašpar Šternberg), synagogu (Issak Mayer Wisse), Kalvárii (kostel Nanebevzetí P.Marie, K. I. Dienzenhofer), kostel sv. Václava (baroko) a faru (A. J. Puchmajer).

 - Druhý okruh, Hylákův, měří 12,8 km, začíná na radnickém náměstí, pokračuje Křížovou cestou na Kalvárii ke kostelu Nanebevzetí P. Marie, k pramenné louce Na Roztrhalce, dále ke starému Židovskému hřbitovu a širším okolím Radnic se zajímavými přírodními lokalitami, až ke hřbitovu ve Svaté Barboře, kde je pohřben zakladatel radnického muzea Josef Hylák.

- Třetí okruh, Šternberský, je v délce 12 km vhodný i pro cykloturisty. Začíná na náměstí K. Šternberka v Radnicích, se zastavením u zámku, v němž Kašpar Šternberk pobýval. Vede po silnici k zaplavenému povrchovému dolu Ovčín, který je lokalitou s významnými paleontologickými nálezy (Lokalita Ovčín u Radnic skrývá flóru z období karbonu - stáří - 309 miliónů let). U Přívětického dvora se stezka zastavuje u kostela svatého Martina a přes obec Břasy míří k přírodní památce Kateřina vzniklé po důlní činnosti. Druhou přírodní památkou na stezce je černouhelný výchoz Bašta. Přes Stupno, na jehož hřbitově je Šternberská kaple, v níž je pohřben Kašpar Šternberk, vede stezka na zámek Březina. Kolem zámku byla kdysi věhlasná botanická zahrada a dodnes jsou v parku exempláře starých stromů.

Nelze opomenout ani 3,5 km vzdálenou naučnou stezku Po stopách důlní činnosti na Břasku, ta se nachází v jedinečné lokalitě, která je 300 miliónů let stará a její sopečná struktura je vidět i na povrchu. Během 8 zastavení se na 5,5 kilometrů dlouhém okruhu seznámíte s historií dolování černého uhlí z Břaské pánve a s místními paleobotanickými nálezy. Trasa vás povede přes důl Terezie, krásné Vranovické jezero, kde se dá koupat,  přes důl Kateřina, Dírecký potok, uhlobaronský zámeček Hochperk, přírodní památku Bašta a důl Matylda, po modré se dále z této trasy dostanete také k rozhledně Na Vrchách. Celý okruh lze absolvovat také na kole.

Další, 11 kilometrů vzdálená naučná stezka Kokotské rybníky v délce 10ti kilometrů popisuje historii a přírodu Dýšiny, Bušovic a okolí. Velké oblibě se tato stezka těší také proto, že je zakončena koupalištěm v Nové Huti .