Ochrana osobních údajů

Penzion Farma Dvorec získává prostřednictvím vámi odeslaného kontaktního formuláře vaše identifikační (jméno a příjmení) a kontaktní (email) údaje, které nám umožňují Vás kontaktovat a zodpovědět položený dotaz, případně vyřídit objednávku.

Údaje zpracováváme za účelem komunikace na základě vašeho zájmu, uchováváme je pouze pro vlastní potřebu a nepředáváme je třetím stranám. Vaše kontaktní údaje uchováváme jen po nezbytně nutnou dobu.

Bez vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů není možné kontaktní formulář odeslat.

Udělíte-li nám souhlas i se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, můžeme využít vaše údaje k pozdějšímu oslovení a zaslání jiné nabídky, než té, za jejímž účelem jste nám kontaktní údaje poskytli. Tento souhlas máte vždy právo v zaslané nabídce odvolat.