Kláštery a zámky

Liblín (6 km) - barokní zámek z let 1770 až 1780, původně jednopatrový, později dvoupatrový a klasicistně upravený. Na zámek navazuje anglický park s barokními plastikami z 18. století. Zámek je mostem spojen s barokním kostelem sv. Jana Nepomuckého. Zámek není přístupný veřejnosti.

Kaceřov (10 km) - Renesanční zámek rodu Gryspeků vystavěný již po roce 1539 na místě středověké tvrze. Jedna z nejhodnotnějších renesančních staveb v Čechách s unikátním opevněním s příkopy a bastiony.

Mariánská Týnice (16 km) - původem poutní kostel a cisterciácké probošství v Mariánském Týnci u Kralovic. Kostel Zvěstování Panny Marie, jednopatrová budova proboštství a ambity s freskovou výzdobou byly postaveny podle plánů Jana Blažeje Santiniho v 18. století. V současné době se zde nachází muzeum a galerie severního Plzeňska. Otevřeno denně mimo pondělí 9 až 17 hod.

Chříč (20 km) - barokní zámek, původně tvrz z roku 1447. Tvrz nejprve přestavěna na pravděpodobně renesanční zámek, následně na trojkřídlou barokní stavbu. Zámek není veřejnosti přístupný.

Zbiroh (20 km) - jedná se o první šlechtický hrad v Čechách, zmiňován v církevních kronikách již od konce 12. století. Hrad byl v průběhu staletí přestavěn do současné podoby novorenesančního zámku. Mezi vlastníky patřili například král Přemysl Otakar II., císařové Karel IV., Zikmund a Rudolf II., proto se mu také říká Zámek tří císařů. Zámek Zbiroh je obklopený 60ti hektarovým anglickým parkem. Veřejné prohlídky zámku s průvodcem probíhají po celý rok.

Slabce (23 km) - zámek ve Slabcích založil počátkem 18. století Karel Vančura z Řehnic. K zámku přiléhá romantický krajinářský park o rozloze asi 13 hektarů. V současnosti slouží jako Úřad městyse Slabce, z části také jako zdravotní středisko, obecní knihovna a obřadní síň.

Kozel (23 km) - národní kulturní památka - klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18. století pro stavebníka Jana Vojtěcha Černína. Komplex zámku se skládá z čtyřklídlé pozemní budovy kolem vnitřního nádvoří, kaple s jízdárnou a lokajny s konírnou. Zámek nalezneme nedaleko obce Šťáhlavy. Během prohlídky můžete vidět zachovaný mobiliář, jež vám pomůže získat představu o vybavení loveckých zámků na přelomu 18. a 19. století. Okolí zámku tvoří rozsáhlý 40ti hektarový přírodně krajinářský park. Před vstupem do areálu je umístěno minigolfové hřiště.

Plasy (30 km) - národní kulturní památka - bývalé cisterciácké opatství. První panovnický cisterciácký klášter v Čechách založený roku 1144 knížetem Vladislavem II. a na poč. 15. století vypálený husity. V letech 1661 - 1785 velkolepě barokně přestavován podle plánů J. B. Matheye, J. B. Santiniho a K. I. Dientzenhoffera. Dne 9. listopadu 1785 klášter zrušen Josefem II. a od roku 1826 rezidencí kancléře Metternicha a jeho rodiny, kteří si zde zřídili rodinnou hrobku. Klášter lze navštívit od dubna do října od 9/10 do 16/17 hod, vstupné se liší podle navštívených objektů - konvent, kostel, sýpka nebo galerie.

Manětín (40 km) - národní kulturní památka - Manětín je poprvé v písemných pramenech připomínán k roku 1169, kdy byl darován králem Vladislavem II. pražským johanitům. Za Hrobčických z Hrobčic byl koncem 16. století v centru města postaven renesanční zámek. Po požáru v roce 1712 si nechal tehdejší majitel Václav J. Lažanský (+1715) a posléze jeho manželka a syn vybudovat nové sídlo, které má protáhlý půdorys ve tvaru písmene L. Dnes je v něm muzeum a přístupné zámecké interiéry s prostým vybavením.

Nebílovy (40 km) - barokní zámek, v dnešní podobě byl postaven v letech 1706 až 1719 na půdorysu dvou proti sobě obrácených písmen U. Jádro zadního traktu tvoří renesanční tvrz se sgrafitovou výzdobou. Během prohlídky uvidíte expozici dobových inetriérů či unikátní taneční sál s výmalbami A. Tuvory.